Polityka prywatności Telewizji TOYA Sp. z o.o.

Telewizja TOYA Sp. z o.o. jako jeden z priorytetów stawia sobie bezpieczeństwo zbieranych danych osobowych i innych informacji dotyczących poszczególnych osób. Dbamy zarówno o ich bezpieczeństwo fizyczne, informatyczne jak i bezpieczeństwo płynące ze świadomości osób, które mają do nich dostęp.
Poniżej znajdziecie Państwo informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą Spółkę.

Przydatne kontakty

Administrator danych osobowych:
Telewizja TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29.

Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim p. Przemysław Siembida, z którym osoby, których dane dotyczą mogą się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: daneosobowe@toya.com.pl.

Urząd Ochrony Danych Osobowych:
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do zgłaszania skarg do organu nadzoru w przypadku niesatysfakcjonującego załatwienia sprawy przez Administratora Danych Osobowych.