Redakcja programu lokalnego TV TOYA
ul. Łąkowa 29 B, 90-554 Łódź
tel.: 42 643-94-93
fax. 42-643-94-05
email: redakcja@toya.com.pl

Serwis informacyjny
tel. 42-643-99-16
fax. 42-643-94-05
e-mail: wydarzenia@toya.com.pl
Telefon w czasie trwania programu na żywo
42 649-48-28
Inspektor ochrony danych
e-mail: daneosobowe@toya.com.pl