Informacje dla osób biorących udział w konkursach podczas programów telewizyjnych

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, w tym organizowania konkursów jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenia), czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
Dane osobowe gromadzone na potrzeby konkursów w niektórych przypadkach mogą być przetwarzane również w celu realizacji przepisów prawa, które mogą się z tym wiązać (na przykład przepisów skarbowych). Podstawą prawną jest wówczas Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia.

Opis prawnie uzasadnionego interesu:

Czynności związane z budową marki, rozwijaniem bazy klientów, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa, a także obrona przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mając pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych są realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

Komu udostępniamy dane osobowe

W przypadku uczestników konkursów, gdy wartość nagród kwalifikuje je do odprowadzenia podatku, dostęp do danych będzie miała również izba skarbowa.

Jak długo przetwarzamy dane przetwarzane do celów marketingowych

Dane dotyczące uczestników konkursów przechowywane są tylko do zakończenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody. Dane zwycięzców konkursów w których wartość nagród kwalifikuje je do odprowadzenia podatku przechowywane są zgodnie z przepisami skarbowymi.

Prawa osób których dotyczą dane

Użytkownicy mają prawo do żądania od TV TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu i żądania ich usunięcia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TV TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba zgłaszająca żądanie musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu,
  • w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Dobrowolność podania danych

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne więc i podanie danych wiążące się z nim jest również dobrowolne. W niektórych przypadkach adekwatność zbierania dodatkowych danych zwycięzców konkursów wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 i 21 ust. 1 pkt 68 i ustawy o PIT.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

ADO nie poddaje danych uczestników konkursu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać."

< Powrót

Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich przyjmowanie. Zgodę tą możesz wycofać w każdej chwili poprzez zmianę ustawień przeglądarki, musisz jednak pamiętać, że przetwarzanie które miało miejsce zanim to zrobiłeś pozostaje zgodne z prawem.