Informacja o plikach Cookies

W przypadku osób korzystających ze stron internetowych administrowanych przez TV TOYA Sp. z o.o. przetwarzamy dane Użytkowników przede wszystkim w celu analizy statystycznej zachowań Użytkownika w obrębie portalu.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych i przechowywane przez przeglądarki internetowe na komputerach osobistych. Głównym ich zadaniem jest ułatwienie korzystania ze stron www: zapamiętane są poprzednie czynności, kliknięcie w dany blok informacyjny, wypełnienie pól (podpowiedzi) w formularzach kontaktowych czy polach komentarzy w aktualnościach, rozdzielczość ekranu, dopasowanie odpowiedniej wtyczki Adobe Flash. Pliki cookies stosowane w serwisach Grupy TOYA są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp.

Jakie cookies stosuje TV TOYA?

Pliki cookies używane przez TV TOYA można ogólnie podzielić na dwie główne kategorie: sesyjne pliki cookies i trwałe pliki cookies.

Sesyjne pliki cookies
To niezbędne pliki cookies, które umożliwiają łatwe poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane są w ramach jednej sesji i służą do:

 • identyfikacji użytkownika jako zalogowanego,
 • zagwarantowanie połączenia jako zalogowany podczas korzystania z różnych stron Grupy TV TOYA.

Trwałe pliki cookies
Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z tą funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie Użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość Użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji.

Cookies w zależności od serwisu
W zależności od serwisu, z którego Państwo korzystają, pojawić się mogą pliki cookies, których funkcjonalność będzie się znacznie różniła. Dla przykładu:
TOYA.net.pl:

 • koszyk
 • statystyki

Koszyk:
Są to pliki, które działają jako konfigurator, czyli po zalogowaniu pobieramy informacje dotyczące poszczególnych parametrów usług, dzięki czemu mogą je Państwo samodzielnie modyfikować. Informacje te pozostają zapamiętane, ponieważ w oparciu o nie dane dotyczące usług aktualizują się w innych systemach informatycznych.

Statystyki:
Pliki wykorzystywane do prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z serwisów przez Państwa. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie optymalizować funkcjonowanie serwisów.

eboa.TOYA.net.pl:

 • statystyki

fotogaleria:

 • statystyki
 • informacje o wyświetlaniu
 • zgody

Informacje o wyświetlaniu
Dzięki tym plikom dowiadujemy się na przykład o tym, jaką posiadają Państwo wersję Flasha lub rozdzielczość ekranu. Dzięki tym danym potrafimy dostosować treść serwisu do indywidualnych parametrów Państwa komputera.

Zgody
Pliki, dzięki którym wiemy na przeglądanie jakiej treści wyrazili Państwo zgody. Dzięki nim możemy zaprzestać wyświetlać pewne bloki lub informacje.

Komentarze
Pliki, które są wykorzystywane przy pisaniu przez Państwa komentarzy pod poszczególnymi artykułami. Dotyczą one takich informacji jak np. pseudonim lub adres e-mail.

go.TOYA.net.pl:

 • informacje o wyświetlaniu
 • statystyki
 • urządzenia

Urządzenia
Informacje o innych urządzeniach Abonenta, na których założone jest konto do prezentacji usług telewizyjnych w TOYA Go

webmail.TOYA.net.pl:

 • sesja

Zgoda na cookies

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony, oznacza to, że robicie to Państwo wyłącznie na takich zasadach na jakie pozwalają ustawienia Państwa przeglądarki. Jeśli więc pozwolili Państwo przeglądarce obsługiwać pliki cookies, nasza strona zinterpretuje to również jako Państwa przyzwolenie na obsługę naszych cookies.
Tak więc podstawą prawną do przetwarzania danych dotyczących użytkowników strony jest ich zgoda, która może zostać wyrażona poprzez wykorzystanie właściwych ustawień technicznych oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu.
Zgodę tą możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce, jednocześnie muszą Państwo pamiętać, że pozostaje zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody odbywa się poprzez zarządzanie plikami cookies, np.:

W przeglądarce Internet Explorer: narzędzia /opcje internetowe /prywatność. Następnie w obszarze Ustawienia należy przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

W przeglądarce Firefox: narzędzia /opcje /prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”, odznacz opcję „Akceptuj ciasteczka” aby wyłączyć obsługę ciasteczek, lub zaznacz, aby ponownie ją włączyć.

W przeglądarce Chrome: ustawienia /ustawienia treści
W sekcji ""Pliki cookies"" można zmienić następujące ustawienia plików:

 • Usuwanie plików cookies
 • Domyślne blokowanie plików cookies
 • Blokowanie wszystkich plików cookies
 • Blokowanie tylko plików cookies innych firm
 • Domyśle zezwalanie na pliki cookies

W przeglądarce Opera: Przycisk „Opera” /ustawienia /preferencje /zaawansowane /ciasteczka
Należy zaznaczyć odpowiednią opcję, w zależności of preferencji:

 • Akceptuj ciasteczka
 • Akceptuj ciasteczka tylko dla witryny, którą odwiedzam
 • Nigdy nie akceptuj ciasteczek

W przeglądarce Safari: Safari /preferencje /prywatność
Następnie należy zaznaczyć „Blokuj wszystkie cookies”.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te również można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie "ciasteczek" może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usług na stronach internetowych.

Czas przetwarzania

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, pliki cookies, a więc i statystyki wygenerowane w oparciu o nie mogą teoretycznie być przechowywane w nieokreślonym czasie. Jednak z praktycznego punktu widzenia informacje przetwarzane na potrzeby cookies tracą przydatność po okresie 1 do 3 miesięcy, więc wykorzystywane są tylko w takim właśnie czasie.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do żądania od TV TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia i wyrażenia sprzeciwu. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

 • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
 • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
 • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TV TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba, której dane dotyczą musi wykazać, że dane te są jej potrzebne właśnie w tym celu,
 • w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TV TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

W sytuacjach, gdy nasze cele, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez nas osoby, której dane dotyczą, nie uzyskujemy ani nie przetwarzamy dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do RODO.

Dobrowolność podania danych

Jak już wcześniej zostało wyjaśnione, korzystanie ze stron administrowanych przez TV TOYA, a więc również korzystanie z plików cookie jest całkowicie dobrowolne.

Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

Praktycznie nigdy przetwarzanie danych w obrębie naszej strony nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą, TV TOYA Sp. z o.o. nie zachowuje, nie uzyskuje ani nie przetwarza dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby wyłącznie po to, aby zrealizować jej prawa. W takim przypadku nie mają zastosowania art. 15 - 20 Rozporządzenia RODO.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie poddajemy danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec osób których dane dotyczą skutki prawne lub istotnie na nie wpływać.

Odnośniki do innych stron i przekazywanie danych poza EOG

Na stronie zainstalowane są odnośniki i wtyczki do innych stron. Podczas przeglądania naszej strony przeglądarka użytkownika odpytuje się o zawartość do wyświetlenia ze stron zewnętrznych (np.. w przypadki wtyczki Like Box odpytuje się o grafikę i liczbę polubień naszego fanpage na facebooku). Jednocześnie przeglądarka "przedstawia się" tej stronie wymieniając się między innymi informacjami zawartymi w plikach cookies. Firmy zewnętrzne mogą poprzez taką interakcję również instalować pliki cookie w przeglądarkach użytkowników. Pozyskane w taki sposób dane firmy te mogą wykorzystywać zgodnie ze swoimi politykami prywatności, w tym łączyć z danymi (również z danymi osobowymi) które posiadają z innych źródeł (np. z kont Google +, kont w portalach społecznościowych, czy informacjami przekazywanymi przez inne strony www). Informacje takie mogą również zostać wykorzystane np. do doboru treści reklamowych prze te portale (optymalizacja ich odbywa się z wykorzystaniem wtyczki Facebook Pixel). Spółki z którymi współpracujemy w zakresie przetwarzania informacji związanych z plikami cookies o których mowa to:

 • Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. spółki standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską uwzględnione w Zasadach przetwarzania danych w reklamach Google (https://privacy.google.com/businesses/processorterms) i warunkach współpracy między administratorami w zakresie ochrony danych zawartych na stronie: https://privacy.google.com/businesses/processorterms, uwzględniających standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich zdefiniowane w decyzji Komisji EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915).
 • Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025. Międzynarodowy charakter spółki powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. spółkę standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915) uwzględnione w Regulaminie przetwarzania danych (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) i Załączniku dotyczącym transferu danych (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) zawierających standardowe klauzule umowne, obowiązujące od 31 sierpnia 2020 r. Zasady dotyczące bezpieczeństwa danych uwzględniające przepisy są zawarte również Regulaminie przetwarzania danych (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools) i załączniku dotyczącym transferu danych poza UE obowiązującym od 31 sierpnia 2020r. (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Linki zewnętrzne

Więcej informacji o tym, jak działają ciasteczka, do czego służą, znaleźć można na stronie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl
Aby zmienić swoje ustawienia dotyczące reklamy behawioralnej można skorzystać ze strony: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
Firmy wymienione w linku należą do grona dostawców, którzy współpracując z wydawcami stron internetowych przy zbieraniu i przetwarzaniu informacji dostarczają reklamy behawioralnej online.
Można użyć przycisków do zmiany swoich ustawień dotyczących reklamy behawioralnej. Można włączyć lub wyłączyć wszystkie firmy albo zmienić ustawienia dla poszczególnych z nich. Klikając przycisk ‘i’ mogą Państwo dowiedzieć się więcej o samej firmie, jak i ustawieniach reklamy behawioralnej w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.
W celu określenia poziomu swojej prywatności w internecie można również użyć ustawień przeglądarki lub dodatków wydanych przez jej producenta, np.
Mozillę: https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-zatrzymac-sledzenie-przez-strony-internetowe
lub z narzędzi przygotowanych przez firmy zbierające informacje na nasz temat:

Inne formy przetwarzania danych w celach promowania marki i produktów:

< Powrót

Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich przyjmowanie. Zgodę tą możesz wycofać w każdej chwili poprzez zmianę ustawień przeglądarki, musisz jednak pamiętać, że przetwarzanie które miało miejsce zanim to zrobiłeś pozostaje zgodne z prawem.