Informacja o przetwarzaniu danych w związku z prowadzeniem przez TOYA Sp. z o.o. fanpage na portalu Facebook.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe osób które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły fanpage spółki TOYA albo jego poszczególne elementy (na przykład pojedyncze posty), przetwarzane są w celu promowania materiałów, informowania o zagadnieniach poruszanych w programach, nawiązania pozytywnych relacji, organizacji konkursów i umożliwienia łatwego kontaktu z administratorem.
Dane które są przetwarzane podczas administrowania fanpage to w przypadku osób niezarejestrowanych anonimowe dane statystyczne, a przetwarzanie przez nas tych informacji nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, w tym organizowania konkursów jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenia), czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
Dane osobowe gromadzone na potrzeby konkursów w niektórych przypadkach mogą być przetwarzane również w celu realizacji przepisów prawa, które mogą się z tym wiązać (na przykład przepisów skarbowych). Podstawą prawną jest wówczas Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia.

Opis prawnie uzasadnionego interesu

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi odbiorcami. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką są osoby które korzystały już z usług ADO i mogą jeszcze kiedyś chcieć z nich skorzystać, zwłaszcza, że na fanpage ADO przesyła głównie wiadomości o możliwości skorzystania z usług na warunkach promocyjnych, które są dla potencjalnych klientów atrakcyjniejsze niż te standardowe. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane z fanpage?

W przypadku osób zarejestrowanych zgodnie z Regulaminem portalu Facebook informacje te są poszerzone o odnośniki do profili osób które mając konto samodzielnie weszły w jakąkolwiek interakcję z fanpage. Źródłem informacji mogą więc być zarówno sami użytkownicy fanpage jak i portal Facebook.
W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji dotyczących użytkowników naszego fanpage poprzez dopełnienie wszystkich zasad i kodeksów dobrych praktyk branży internetowej, imieniu administratora wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych na potrzeby prowadzenia fanpage zostały powierzone profesjonalnej agencji reklamowej Bluerank.
W przypadku uczestników konkursów, gdy wartość nagród kwalifikuje je do odprowadzenia podatku, dostęp do danych będzie miała również izba skarbowa.

Informacje które mogą być przekazywane do państwa trzeciego

Informacja o tym, że i w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszym Fanpage może być więc przetwarzana również przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025. Międzynarodowy charakter spółki powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. spółkę standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915) uwzględnione w Regulaminie przetwarzania danych (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) i Załączniku dotyczącym transferu danych (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) zawierających standardowe klauzule umowne, obowiązujące od 31 sierpnia 2020 r. Zasady dotyczące bezpieczeństwa danych uwzględniające przepisy są zawarte również Regulaminie przetwarzania danych (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools) i załączniku dotyczącym transferu danych poza UE obowiązującym od 31 sierpnia 2020r. (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Okres przez który przechowujemy dane

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, informacje z fanpage, a więc i statystyki wygenerowane w oparciu o nie mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie.
Przetwarzanie informacji dotyczących konkretnych zalogowanych użytkowników ma miejsce do czasu wycofania się ich z interakcji z fanpage, wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu lub usunięcie przez administratora np. z grona fanów.
Dane dotyczące uczestników konkursów przechowywane są tylko do zakończenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody. Dane zwycięzców konkursów w których wartość nagród kwalifikuje je do odprowadzenia podatku przechowywane są zgodnie z przepisami skarbowymi.

Prawa osób których dotyczą dane

Użytkownicy mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu i żądania ich usunięcia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba zgłaszająca żądanie musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu,
  • w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

W sytuacjach w których przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą, TOYA Sp. z o.o. nie zachowuje, nie uzyskuje ani nie przetwarza dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby wyłącznie po to, aby zrealizować jej prawa. W takim przypadku nie mają zastosowania art. 15 - 20 Rozporządzenia.

Dobrowolność podania danych

Korzystanie z Fanpage, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od użytkownika, sposobu korzystania z fanpage i ustawień prywatności jego profilu.
W niektórych przypadkach adekwatność zbierania dodatkowych danych zwycięzców konkursów wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 i 21 ust. 1 pkt 68 i ustawy o PIT.
Organizator nie poddaje danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec osób których dane dotyczą skutki prawne lub istotnie na nie wpływać.

Inne formy przetwarzania danych w celach promowania marki i produktów:

< Powrót

Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich przyjmowanie. Zgodę tą możesz wycofać w każdej chwili poprzez zmianę ustawień przeglądarki, musisz jednak pamiętać, że przetwarzanie które miało miejsce zanim to zrobiłeś pozostaje zgodne z prawem.