Energia Kultury

Informacje dla osób głosujących i zgłaszających kandydatów
Informacje dla Członków Kapituły
Informacje dla zgłoszonych do plebiscytu Kandydatów

Informacje dla osób głosujących i zgłaszających kandydatów:

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Plebiscytu, a konkretnie przyjęcia zgłoszenia kandydatur do nagrody i przeprowadzenia głosowania, a więc realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Uzasadniony interes Administratora

Organizator posiada prawnie uzasadniony interes w budowaniu pozytywnych relacji ze swoim otoczeniem. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane osobowe

Do danych osobowych osób zgłaszających kandydatów i głosujących w plebiscycie dostęp może mieć współorganizator i dbająca o stronę techniczną głosowania TOYA Sp. z o.o.

Jak długo przetwarzamy dane

Dane związane ze zgłaszaniem kandydatów i głosowaniem zostaną usunięte po rozstrzygnięciu plebiscytu.

Uprawnienia przysługujące osobom głosującym i zgłaszającym kandydatów

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od TV TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TV TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba żądająca ograniczenia danych musi wykazać, że dane te są jej potrzebne właśnie w tym celu.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
Z powyższych praw kontrahenci mogą skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TV TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

Automatyczne podejmowanie decyzji

TV TOYA Sp. z o.o. nie poddaje danych kontrahentów zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Udział w plebiscycie, a więc i podanie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Informacje dla Członków Kapituły:

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Plebiscytu, a konkretnie włączenia Państwa w skład kapituły wybierającej finalistów plebiscytu wśród zgłoszonych wydarzeń, a więc realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Uzasadniony interes Administratora

Organizator posiada prawnie uzasadniony interes w budowaniu pozytywnych relacji ze swoim otoczeniem. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane osobowe

Do danych osobowych członków kapituły plebiscytu dostęp może mieć współorganizator, poza tym informacja o składzie osobowym Kapituły zostanie podana przez Organizatora do publicznej wiadomości.

Jak długo przetwarzamy dane

Dane członków kapituły zostaną usunięte po rozstrzygnięciu plebiscytu i wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości i zastrzeżeń z nim związanych.

Uprawnienia przysługujące Członkom Kapituły

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od TV TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TV TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba żądająca ograniczenia danych musi wykazać, że dane te są jej potrzebne właśnie w tym celu.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
Z powyższych praw kontrahenci mogą skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TV TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Udział w pracach Kapituły, a więc i podanie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Informacje dla zgłoszonych do plebiscytu Kandydatów

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Plebiscytu Energia Kultury, a konkretnie zgłoszenia Państwa i Państwa działalności jako kandydata na najważniejsze łódzkie wydarzenie roku, a więc realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Uzasadniony interes Administratora

Organizator posiada prawnie uzasadniony interes w budowaniu pozytywnych relacji ze swoim otoczeniem. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Do danych osobowych osób kandydatów w plebiscycie dostęp może mieć współorganizator. W celu przeprowadzenia głosowania Państwa dane zostaną podane przez Organizatora do publicznej wiadomości.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane uczestników plebiscytu zostaną usunięte po jego rozstrzygnięciu i wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości i zastrzeżeń z nim związanych.

Uprawnienia przysługujące zgłoszonym Kandydatom

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od TV TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TV TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba żądająca ograniczenia danych musi wykazać, że dane te są jej potrzebne właśnie w tym celu.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
Z powyższych praw kontrahenci mogą skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TV TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Udział w plebiscycie, a więc i podanie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

< Powrót

Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich przyjmowanie. Zgodę tą możesz wycofać w każdej chwili poprzez zmianę ustawień przeglądarki, musisz jednak pamiętać, że przetwarzanie które miało miejsce zanim to zrobiłeś pozostaje zgodne z prawem.