Polityka Prywatności

 

  1. Informacje dotyczące danych związanych z wykorzystaniem plików cookies na stronie internetowej TV TOYA.

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających tą stronę jest TOYA Sp. z o.o. 

Podstawa prawna przetwarzania danych z plików cookies

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym zbiorze jest Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli zgoda ich przetwarzanie.

Zgoda ta wyrażana jest poprzez konfigurację ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby dopuszczała ona obsługę plików cookies, a można ją odwołać w dowolnym momencie poprzez ich zmianę. Jednocześnie pozostanie zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania danych z plików cookies

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych pliki cookies mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie – ponieważ ADO nie ma wiedzy, czy i kiedy internauta będzie chciał korzystać z portalu jednocześnie wykorzystując ustawienia i preferencje związane z plikami cookies.

Cel przetwarzania danych z plików cookies

Celem zbierania tych informacji jest ułatwienie korzystania ze stron www: zapamiętane są poprzednie czynności, kliknięcie w dany blok informacyjny, wypełnienie pól (podpowiedzi) w formularzach kontaktowych czy polach komentarzy w aktualnościach, rozdzielczość ekranu, dopasowanie odpowiedniej wtyczki Adobe Flash.

Prawa osób których dane dotyczą

Użytkownicy mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie poddajemy danych z plików cookies zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. 

Dobrowolność podania danych

Korzystanie ze strony, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od użytkownika, sposobu korzystania ze strony i ustawień przeglądarki.

 

W sytuacjach w których przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą, TOYA Sp. z o.o. nie zachowuje, nie uzyskuje ani nie przetwarza dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby wyłącznie po to, aby zrealizować jej prawa. W takim przypadku nie mają zastosowania art. 15 - 20 Rozporządzenia.

Inne informacje o plikach Cookies

W przypadku osób korzystających ze stron internetowych administrowanych przez TOYA Sp. z o.o. przetwarzamy dane Użytkowników w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zrealizowania złożonego zlecenia, umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do systemu, wysłania drogą elektroniczną (e-mail) powiadomień dotyczących Grupy kapitałowej TOYA i analizy statystycznej zachowań Użytkownika w obrębie portalu.

 

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych i przechowywane przez przeglądarki internetowe na komputerach osobistych. Pliki cookies stosowane w serwisach Grupy TOYA są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp.

Jakie cookies stosuje TOYA?

Pliki cookies używane przez TOYA można ogólnie podzielić na dwie główne kategorie: sesyjne pliki cookies i trwałe pliki cookies.

 

Sesyjne pliki cookies

 

To niezbędne pliki cookies, które umożliwiają łatwe poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane są w ramach jednej sesji i służą do:

 

identyfikacji użytkownika jako zalogowanego,

zagwarantowanie połączenia jako zalogowany podczas korzystania z różnych stron Grupy TOYA.

Trwałe pliki cookies

 

Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z tą funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie Użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość Użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji.

 

Przykładem plików wykorzystywanych na tej stronie są pliki, które są wykorzystywane przy pisaniu przez Państwa komentarzy pod poszczególnymi artykułami. Dotyczą one takich informacji jak np. pseudonim lub adres e-mail.

Zarządzanie plikami cookie

Plikami cookies stosowanymi na stronach Grupy TOYA można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.

 

W przeglądarce Internet Explorer: narzędzia /opcje internetowe /prywatność. Następnie w obszarze Ustawienia należy przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

 

W przeglądarce Firefox: narzędzia /opcje /prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”, odznacz opcję „Akceptuj ciasteczka” aby wyłączyć obsługę ciasteczek, lub zaznacz, aby ponownie ją włączyć.

 

W przeglądarce Chrome: ustawienia /ustawienia treści

W sekcji "Pliki cookies" można zmienić następujące ustawienia plików:

Usuwanie plików cookies

Domyślne blokowanie plików cookies

Blokowanie wszystkich plików cookies

Blokowanie tylko plików cookies innych firm

Domyśle zezwalanie na pliki cookies

 

W przeglądarce Opera: Przycisk „Opera” /ustawienia /preferencje /zaawansowane /ciasteczka

Należy zaznaczyć odpowiednią opcję, w zależności of preferencji:

Akceptuj ciasteczka

Akceptuj ciasteczka tylko dla witryny, którą odwiedzam

Nigdy nie akceptuj ciasteczek

 

W przeglądarce Safari: Safari /preferencje /prywatność

Następnie należy zaznaczyć „Blokuj wszystkie cookies”.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te również można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie "ciasteczek" może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usług na stronach internetowych.

  1. Informacje dotyczące danych związanych z fanpage prowadzonymi w mediach społecznościowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem fanpage jest Telewizja TOYA Sp. z o.o. 

 

Dane które są przetwarzane podczas administrowania fanpage to w przypadku osób niezarejestrowanych anonimowe dane statystyczne, a przetwarzanie przez nas tych informacji nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą. W przypadku osób zarejestrowanych zgodnie z Regulaminem portalu Facebook informacje te są poszerzone o odnośniki do profili osób które mając konto samodzielnie weszły w jakąkolwiek interakcję z fanpage. Źródłem informacji mogą więc być zarówno sami użytkownicy fanpage jak i portal Facebook. Informacja o tym, że i w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszym Fanpage może być więc przetwarzana również przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield, a więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active i w polityce prywatności portalu Facebook.

Cel przetwarzania

Dane osobowe osób które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły fanpage Telewizji TOYA albo jego poszczególne elementy (na przykład pojedyncze posty), przetwarzane są w celu promowania materiałów, informowania o zagadnieniach poruszanych w programach, nawiązania pozytywnych relacji i umożliwienia łatwego kontaktu z administratorem.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym zbiorze jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.

Prawnie uzasadniony interes

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi odbiorcami. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką jest społeczność lokalna, zwłaszcza, że na swoim fanpage ADO przedstawia również zagadnienia jej dotyczące. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Czas przetwarzania

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, pliki cookies, a więc i statystyki wygenerowane w oparciu o nie mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie.

 

Przetwarzanie informacji dotyczących konkretnych zalogowanych użytkowników ma miejsce do czasu wycofania się ich z interakcji z fanpage, wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu lub usunięcie przez administratora np. z grona fanów.

Prawa osób których dane dotyczą

Użytkownicy mają prawo do żądania od Telewizji TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie poddajemy danych z fanpage zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać. 

Dobrowolność podania danych

Korzystanie z Fanpage, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od użytkownika, sposobu korzystania z fanpage i ustawień prywatności jego profilu.

 

W sytuacjach w których przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą, Telewizja TOYA Sp. z o.o. nie zachowuje, nie uzyskuje ani nie przetwarza dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby wyłącznie po to, aby zrealizować jej prawa. W takim przypadku nie mają zastosowania art. 15 - 20 Rozporządzenia.

 

 

  1. Informacje dotyczące danych osobowych kontrahentów i ich pracowników.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z obsługą rozliczeń, wystawiania i odbioru faktur lub rachunków jest również Telewizja TOYA Sp. z o.o. 

Cel, czas przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji łączącej nas umowy, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest więc Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a później w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, w czasie przewidzianym przez Kodeks Cywilny. Stosownie do przepisów art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, dane dotyczące rozliczeń przechowywane będą przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W tych przypadkach przetwarzanie będzie się odbywało w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia, a więc w związku z realizacją wymogów prawa i realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

W przypadku danych kontaktowych pracowników firm z którymi współpracujemy które zbieramy w szeroko pojętych celach związanych z prowadzeniem naszej działalności, przetwarzamy je w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Dane te są przetwarzane do czasu osiągniecia celu przetwarzania (np. zakończenia projektu), a gdy osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z są przetwarzane do czasu w którym osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw dotyczący przetwarzania danych lub dane te z innego powodu staną się bezużyteczne.

Prawnie uzasadniony interes

Nie ma możliwości funkcjonowania na rynku bez wchodzenia w interakcję z otoczeniem zewnętrznym, bez budowania relacji z przedstawicielami innych firm, bez ciągłych kontaktów pracowników z innymi osobami, więc w tym przypadku uzasadnionym interesem jest samo prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami wolności gospodarczej przez osoby będące właścicielami spółki, co jest zbieżne z realizacją podstawowych praw oraz wolności zapisanych w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych (Artykuł 16 Karty).

Prawa osób których dane dotyczą i dobrowolność podania danych

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od administratora sprostowania danych lub w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia i przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Konieczność zbierania Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy i prowadzenia rozliczeń wymagane jest przez Kodeks Cywilny i Art. 106e ustawy o VAT i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. W pozostałych przypadkach – podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

Telewizja TOYA Sp. z o.o. nie poddaje danych kontrahentów zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

 

 

  1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością prasową.

 

Zgodnie z Art. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.4)), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679 (RODO).

 

 

  1. Przydatne kontakty

Administratorzy danych osobowych:

Telewizja TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29b i TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29.

Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Abonenci mogą się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: odo@toya.com.pl lub daneosobowe@toya.com.pl.

Urząd Ochrony Danych Osobowych:

Abonenci mają prawo do zgłaszania skarg do organu nadzoru w przypadku niesatysfakcjonującego załatwienia sprawy przez Administratora Danych Osobowych.

 

  1. Linki zewnętrzne

Więcej informacji o tym, jak działają ciasteczka, do czego służą, znaleźć można na stronie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl.