Budowa nowej noclegowni i izby wytrzeźwień oraz problemy kadrowe Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy