B.Ziemniewicz - wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej.

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy