Porzucone i skrajnie zaiedbane czworonogi odzyskują zdrowie i szukają nowych domów w Schronisku Psiakowo i Spółka.

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy