Przedwyborcze obietnice - 500+ na każde dziecko i 13 emerytura.

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy