KIERUNEK NA BIOMONITORING

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to nowa propozycja kształcenia dla studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwenci tego kierunku będą umieli m.in. ocenić wpływ danej inwestycji na środowisko i zminimalizować skutki negatywne.

Anna Gozdek