Cel: odwiedzić wszystkie kraje Świata w jeden rok oraz budowa makiety Litzmanstadt Getto.

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy