Podsumowanie projektów Rewitalizacji Obszarowej Łodzi w 2019 roku oraz plany remontowe miasta na rok przyszły.

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy