Przebudowa okolic ulicy Moniuszki oraz budowa multimedialnej Mediateki a także przebicie wewnątrzkwartałowe.

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy