Prace przy odnowie ulicy Włókienniczej, centralnej części kwartału pierwszego projektu rewitalizacji obszarowej Łodzi.

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy