Wybierz dziennikarza
Barbara Mrozińska-Badura

Barbara Mrozińska-Badura

Prezes Zarządu, redaktor naczelny

Jestem socjologiem kultury i mediów, doktorem nauk humanistycznych, trenerem-wykładowcą zarządzania zasobami ludzkimi firmy Ernst&Young, autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkunastu projektów medialnych.

Zespół redakcyjny