PROTEST STUDENTÓW

"Uczelnia świetnie zadbała o nasze bezpieczeństwo" - mówią uczestnicy protestu studentów i pracowników nauki Uniwersytetu Łódzkiego. Protestujący, chcąc jak najlepiej wykorzystać czas, organizują otwarte prelekcje i wykłady by zainteresować sprawą jak najszersze grono łodzian.

Sylwia Królikiewicz

Z dnia:

Informacje sportowe