MAŁY KSIĄŻĘ

Artystyczne święto łódzkich szkół specjalnych. Po raz XVIII zorganizowano Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół i Placówek Kształcenia Specjalnego. W tym roku dzieci przygotowały sztukę teatralną opartą na wątkach z Małego Księcia.

Przemysław Staciwa

Z dnia:

Informacje sportowe