ZŁOTE EKSLIBRISY

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Piłsudskiego już po raz dwudziesty szósty przyznała Złote Ekslibrisy dla najlepszych publikacji 2017 roku, dotyczących Łodzi i regionu. Superekslibris za całokształt osiągnięć otrzymał Krzysztof Kowalczyński oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Sylwia Królikiewicz