Wybierz dziennikarza
Marek Krzciuk

Marek Krzciuk

Szef redakcji programów autorskich, wydawca

m.krzciuk@toya.com.pl

Zespół redakcyjny