Stypendystka Marii Skłodowskiej - Curie Lidia Trusilewicz o coraz silniejszej pozycji kobiet w świecie nauki, życiu w Hiszpanii i odkrywaniu Łodzi.

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy