Koniec użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy