Passacaglia na Kaplicę Zygmuntowska oraz Zwiernik - filmy z 1966 roku z archiwum WFO

Pozostałe odcinki

Pozostałe programy